středa 21. května 2014

Pravda je jen interpretace

Co pro vás znamená nemoc? Je to utrpení, pocit nespravedlnosti, myšlenka "proč já"? Nebo v nemoci vidíte naději na změnu, poselství duše, jenž dává najevo svůj nesouhlas s cestou, kterou se váš život ubírá? Pokud patříte do první skupiny, patrně se Vám kniha Zázračné zdraví nebude líbit a ani nemusíte číst dál. Patříte-li k té druhé, patrně víte, že změna myšlení a životního postoje ovlivňuje mnohé. Zázračné zdraví: Návod k jinému myšlení německého režiséra Clemense Kubyho je tenká knížka, která toho může hodně nabídnout.

Nakladatelství Eminent

Že změna myšlení může přinést uzdravení navzdory "nezpochybnitelným faktům a výrokům lékařů" zažil autor této knihy na vlastní kůži. V r. 1981 utrpěl těžký úraz, který vedl ke kompletnímu ochrnutí a prognóze "do konce života na vozíku". Přesto odešel z nemocnice po svých. A jak to dokázal?

Jakožto režisér filmů často pozoroval lidi, kteří se na filmy dívají. Jak je možné, že přes fakt, že jen sedíme, naše tělo reaguje - ať už pláčeme nebo se nám rozbuší srdce a zrychluje se puls. Člověk sedí, nic nedělá, ale přesto si myslí "teď se něco stane" a to vyvolá fyzický projev. Mozek totiž nerozlišuje mezi faktem a fikcí -  a to je základní kámen pro metodu zvanou "Mental healing".
I přes tuto souvislost mezi duchovní příčinou a materiálním následkem se ale naše pozornost soustřeďuje většinou jen na formu, i v medicíně. Lpíme na formě, tj. na hmotě, protože ji dokážeme rychleji pochopit (díky tomu, že ji můžeme uchopit, dotknout se jí). Žijeme v materialistické době. Platí jen to, co můžeme vidět, zvážit, změřit a spočítat, "reálná" je forma neboli mechanický, biochemický projev. Všechno ostatní je zavrhováno jako spekulace. Z pohledu ratia je to logické a pochopitelné.Člověk ale naštěstí nemá jen levou mozkovou hemisféru, díky níž je schopen racionálně uvažovat a jednat, ale také pravou hemisféru. I když ji netrénuje, přece jen ji má. Díky schopnostem pravé poloviny mozku máme k dispozici možnosti bez omezení časem a prostorem. A v tom je naše největší šance zvládat stále nové a nové výzvy. V konečném důsledku chceme zůstat zdraví nebo se uzdravit. Nic důležitějšího neexistuje. Svěříme-li duchu šéfovskou pozici, naše myšlenky určují, jak se nám daří a co se s námi stane. Vlastní myšlenky se dají formovat mnohem, mnohem snadněji než okolnosti. 
Kniha se mimo jiné zabývá otázkou ducha a hmoty - jsou zde vypsány některé postoje, jakými se lidé mohou dívat na svět, tedy sami na sebe. Od materialistického po čistě duchovně-duševní obraz. Autor je přesvědčen, že duše je nadřazená tělu, přijmutí této myšlenky otevírá člověku nové možnosti práce sám se sebou. Jsou zde též probrány otázky sebelásky, intuice, emocí, samotného procesu Mental healing a tzv. "duševního psaní"

Zázračné zdraví není samospásný návod na uzdravení. Cesta ke zdraví znamená chtít se sebou něco dělat a hlavně převzít zodpovědnost. Pokud si ale tohle vše uvědomujete, pak je tato kniha skvělým rozšířením obzorů, trošku jiným úhlem pohledu. Mě osobně kniha popostrčila zase o kousek dál na mé cestě za zdravím. 

Jste-li zapřísáhlý materialista a spoléháte se na doktory (nebo někoho jiného), že "vás z toho vysekají", nemá smysl, abyste po knize sahali, protože Vám nic nedá. Každý musí začít sám u sebe, tahle kniha je jen berličkou, máte-li už alespoň trošku našlápnuto.

Za poskytnutí recenzního výtisku vřele děkuji Nakladatelství Eminent!

Autor: Clemens Kuby
Počet stran: 104
Nakladatelství: Eminent

Rok vydání: 2012